Felsefe

Sapiens Medya’nın Felsefe kategorisi, düşünce dünyasının derinliklerine dalmak isteyenler için bir kaynak olmayı hedefliyor. Varoluşçuluk; bilgi, ahlak, bilim felsefeleri ve daha fazlası hakkında bilgilendirici içerikleri kategorimizde bulabilirsiniz.

Varlık, bilgi, değerler, gerçek; doğruluk, zihin ve dil gibi konularla ilgili çalışmalar bu alan üzerinedir. Bu alanda soyut, genel ve temel problemlere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.

Felsefe ile uğraşan kişilere “filozof” denir. Kategorimiz, Yunanca “bilgelik sevgisi” anlamına gelen “philosophia” sözcüğünden türemiştir. Aynı zamanda bilgeliğe ve bilgiye değer vermek, onları önemsemek ve hatta en değerli şeyler olarak görmek anlamlarını taşımaktadır. Bilgiyi aramak, bilgeliğe erişebilme çabası sarf etmek, bilginin sürekli olarak peşinden koşmak karşılıkları da mevcuttur.

Felsefenin tek bir tanımı yoktur. Ne olup ne olmadığı konusunda farklı felsefe disiplinleri, felsefi yaklaşımlar ve öğretiler vardır. Felsefe tarihi boyunca birçok filozof felsefenin ne olduğu sorusuna farklı cevaplar vermiştir. Örneğin; “hikmet sevgisi”, “insanın kendini bilmesi”, “varlık olarak varlığın bilgisi”, “sanatların sanatı ve hikmetlerin hikmeti” gibi farklı tanımlar yapılmıştır.

Felsefe; Batı, Orta Doğu, Doğu, Afrika ve Amerika gibi farklı coğrafyalarda gelişmiştir. Başlıca dalları ise bilim, dil, din felsefeleri; epistemoloji, estetik, etik; mantık, metafelsefe, metafizik; siyaset ve zihin felsefeleridir. Bu dallar, felsefenin temel sorularına farklı açılardan yaklaşmaktadır.

Bir felsefe öğrencisi, bir araştırmacı veya felsefeye genel bir ilgisi olan biri olabilirsiniz. Bu kategorideki içerikler, felsefenin karmaşıklığını sorgulamanıza ve analitik düşünce yapınızı geliştirmenize katkı sunacaktır.