Sosyal Bilimler

Sapiens Medya’nın “Sosyal Bilimler” başlığına hoş geldiniz. Yazılarımıza geçmeden önce okurlarımıza bu başlığın önemini vurgulamakta fayda olacağını düşünmekteyiz.

İlk olarak bu bilimler, merkeze insanı koyarak insanın çevresiyle olan ilişkisini inceleyen bilimlerin üst başlığıdır. Biz Sapiens Medya ekibi olarak bu akademik başlık altında coğrafya, tarih, felsefe, iktisat ve psikoloji bilimlerini kaleme almaktayız.

Tartışılmaz bir şekilde sosyal bilimler sapienslerin öğrenmesi ve ders çıkarması gereken bilimlerdir. Yani sapienslerin yaşamlarını daha iyi “yorumlayabilmesi” buna bağlıdır. Bizim kaleme aldığımız başlıklarınsa hayata katkıları aşağıdaki gibi kısaca özetlenebilir.

  • Coğrafya, insanın doğal ve beşeri mekanizmalarını daha iyi algılayabilmesine ve böylelikle bu “işleyişe” daha iyi uyum sağlayabilmesine olanak tanır.
  • Tarih, insanın geçmişine göz atmasıdır. Kuşkusuz insanın geçmiş deneyimlerinden ders alması geleceği şekillendirmesine olanak sağlamaktadır.
  • Felsefe, sapiensin en özgün özelliklerinden biridir. Zihinsel sorgulamalarla varoluş gibi içinden çıkılamayacak konulara meydan okumaya cüret eder.
  • İktisat, paranın hangi tekniklerle işlenmesinin halk üzerinde daha faydalı olacağını sorgular.
  • Psikolojiyse insanın makine olmadığını vurgular. Zihin dediğimiz kompleks yapının incelenmesinin vücudun kalan kısımlarının incelenmesi kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Bu katkıları göz önünde bulundurduğumuzda insanın evriminin biyolojik olduğu kadar toplumsal olarak da yaşandığı söylemek ihtimal dahilindedir. Çünkü sapiensler birlik olma içgüdüsüyle kendilerini yaşatmak kadar toplumu yaşatmak için de çabalamışlardır ve farkında dâhi olmadan çabalamaya devam etmektedirler. Bu yasalar nesiller boyu sapiensin kodları haline gelmiştir. Çünkü toplumun yaşamasının türün devamının ve gelişiminin en kilit noktası olduğunu anlamışlardır.

Sapiens Medya olarak evrimden örnek aldığımız sosyal bilinci aktarmak bu başlıktaki yazarlarımızın ana gayesi.  Çünkü biz şuna inanıyoruz:

“Herkes için bilim, “İnsan” için bilim!”

Hepinize iyi okumalar dileriz. ~Sapiens Medya ekibi